lördag 25 januari 2014

Satsa här, där eller everywhere?

Jag fick en fråga om hur vi i Vänsterpartiet vill satsa på kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen. Och jag svarade: På vad? Och varför? 

För det är ju så. Att om vi inte har oändligt med resurser så måste vi välja. Vi måste välja inom kollektivtrafiken. Och vi måste välja mellan kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, kultur eller andra viktiga delar. Jag tycker det är intressant att diskutera vad som är viktigast att satsa på och även ställa saker mot varandra. Det vässar argumenten att tvingas välja. Men att bara säga "Mer av allt" är för enkelt. Att sedan svaret kan bli "Mer av allt", är en annan fråga.

Men kollektivtrafiken då. Jag väljer mellan tre delar. 

1) Satsa på att öka resandet där flest reser idag
I och till och från Göteborg sker (tror jag) 85% av resorna inom Västtrafik. Det är där trängselskatten har införts för att minska bilåkandet. Och det är där det ökade resandet främst har skett. Och måste ske. Det är också där som fordonen oftast är tillbreddenfyllda. Bilresandet har minskat med mer än 10% sedan införandet, och resandet med framför allt tåg till och från Göteborg har exploderat. I Göteborg blir miljöeffekterna större per satsad krona, eftersom bussar, tåg och spårvagnar oftare går välfyllda. 

2) Mer trafik på landsbygden 
Att satsa skattepengar på kollektivtrafiken på landsbygden ger inte riktigt samma effekt per satsad krona, eftersom det blir vanligare med halvfyllda fordon. Det betyder inte att vi ska ge upp på kollektivtrafiken på landsbygden, bara att miljöeffekterna blir mindre. Istället är det geografisk rättvisa som är ett starkt argument för att vi måste binda ihop hela Västra Götaland. Alla har rätt till den del av välfärden som kollektivtrafiken utgör.  

3) Sänk eller håll nere priset på kollektivtrafiktaxan
Alliansen vill finansiera satsningar genom att chockhöja taxan. Det är heltokigt, eftersom vi riskerar att få ökad ojämlikhet och minskat resande genom att göra det för dyrt. Att resa kollektivt får aldrig bli en klassfråga. Många i Vänsterpartiet vill ha avgiftsfri kollektivtrafik. Det är en intressant reform att diskutera. Men den måste ställas mot andra viktiga men dyra reformer. I Västra Götaland motsvarar det kanske att få in både tandvård och glasögon i samma högkostnadsskydd som sjukvården. Men i nuläget tror jag vi måste ner åtminstone till en nivå där resenärerna betalar max hälften av den totala kostnaden för kollektivtrafik (Idag 54%). De tre senaste åren har vi haft ungefär 5%-iga ökningar av priset på resorna, men resandet har ändå ökat med mer än 20%. Med 1600 kronor för ett månadskort för Västra Götaland är det mycket varje månad för att pendla till ett jobb. Jag tror vi närmar oss en gräns där klasskillnaderna ökar och resandet avtar om inte priset hålls nere. Jag skriver det igen. Resande med kollektivtrafik får aldrig bli en klassfråga. 

Så hur prioriterar jag? Miljöargumenten och att genomföra trängselskatten på ett klokt sätt talar för att prioritera Göteborg med omnejd. Det är där vi kan uppnå stora minskningar av bilåkandet. Så, jag satsar mest där. Men priserna måste ligga på en rimlig nivå, annars blir resandet en klassfråga. Då kommer en fråga: Räcker mina prioriteringar till ökad trafik på landsbygden? I alla fall lite grann, byggt på jämlikhetstanken att kollektivtrafiken är en del av välfärden. 

Sen har vi det där med satsningar på hälso- och sjukvården eller kollektivtrafiken. Men det kräver ju ännu en diskussion om varför det ena och inte det andra. Eller båda. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar