måndag 10 november 2014

Till vad tjänar godheten? (Brecht)


Till vad tjänar godheten
Till vad tjänar godheten
när man genast slår ihjäl de goda?
Eller de som man är god mot
blir ihjälslagna?

Till vad tjänar friheten
När de fria måste leva bland de ofria?

Till vad tjänar förnuftet
när man bara kan skaffa sig
den mat alla alla behöver
genom att vara oförnuftig.

Istället för att bara vara god
gör allt
för att göra godheten möjlig
Eller än hellre
Gör den överflödig!

Istället för att blott och vart vara fri
gör allt
för att göra alla fria
Ja gör frihetskärleken
överflödig

Istället för att vara oförnuftig
gör allt
för att göra den enskildes oförnuft
till en dålig affär!
Bertolt Brecht

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar