söndag 2 februari 2014

Opinionsundersökningar II - Somliga överskattar Sverigedemokraterna

Jag har länge gått och funderat på hur olika opinionsundersökningar överrepresenterar olika partier, men aldrig hittat någon samlad analys av det. Jag vet att alla företagen, oavsett urvalsmetod, självklart justerar för snedheter i urvalet. En väl känd teknik är att fråga efter hur folk röstade i förra valet.

Men det finns ändå den där känslan ibland att det är snett, att vissa undersökningar alltid ligger högre. Framför allt för SD. Delvis även Mp, vilket har gjort att min hypotes alltid varit att det är överrepresentation av unga som är problemet. Jag har trott att det varit de undersökningar som bygger på självrekryterade internetpaneler som haft en överrepresentation för SD. Jag minns att jag sett ett rykte att SD uppmuntrar sina medlemmar och sympatisörer att gå med i sådana paneler. Väl där är det lätt att ljuga om vad man röstade på förra valet och därmed snedvrida SD:s skattade värde.

Då är frågan. Stämmer detta? För att undersöka har jag gjort en jämförelse mellan ett medelvärde för olika undersökningar för SD 2013 och 2012 i olika opinionsundersökningar. Tanken är att medelvärdet för året med minimal matematisk insats borde ge ett tydligt utslag om det finns stor skillnad. Jag har utgått från en nyfunnen Wikipediasida där de flesta opinionsundersökningar är inmatade, dock utan värden för Sentio. Det ser ut så här:

Medelvärde per år för Sverigedemokraterna i olika opinionsmätningar 

2013 2012
Demoskop 10,2% 6,6%
IPSOS 8,2% 5,6%
SIFO 8,2% 6,1%
NOVUS 9,4% 6,3%
SCB 8,5% 6,7%
SKOP 8,0% 6,0%
Unitedminds 10,8% 8,5%
Yougov 11,60% 7,2%
Medel 9,4% 6,6%


Vilka som är internetrekryterade? Joråsåatt, om jag förstått allting rätt är det United minds och Yougov. Det är dessa två Henric Oscarsson ratar i sin Mätningarna mätning. En jämförelse av medelvärde för slumpmässigt rekryterade och internetrekryterade visar den tydliga skillnaden. 

Slumpmässigt 8,8% 6,2%
Internetrekr. 11,2% 7,8%
Skillnad -2,4% -1,6%

Jag har inte haft tid än, men kanske får anledning att återkomma med motsvarande uträkning för fler partier.

Men när jag hunnit så här långt i mitt rotande räknande och nästan var redo att trycka på Publicera, dök en artikel upp från Forskning och Framsteg. Mer om det senare. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar