onsdag 26 februari 2014

Är du för fri kollektivtrafik?

Kort svar: Frågan är fel ställd.

Långt svar: Frågan ställs då och då, inte minst eftersom Ung Vänster driver en kampanj om avgiftsfri kollektivtrafik. Frågan hamnade idag i Göteborgsposten, där ordföranden i Västtrafik, regionrådet Leif Blomqvist (s), gav ett nedlåtande svar.
- Det finns ingen gratis kollektivtrafik, säger Leif Blomqvist (S), ordförande i Västtrafiks styrelse. Det är alltid någon som betalar. 
Jasåduatt. Onödigt arrogant av Leif, tycker jag. Självklart vet förespråkarna att det kostar pengar. Läs till exempel Jöran Fagerlund som skrivit om frågan flera gånger. Nolltaxa är ganska dyrt, men det skulle gå att genomföra.

Vad svarar jag själv? Det beror på, svarar jag då. Det kräver att jag reder ut vad frågan betyder. Och dessutom är det lite som att jämföra om en får två olika frågor. Först: Vill du att det ska bli fred i Syrien? Sen: Föredrar du fred i Syrien eller fred mellan Israel och Palestina? Första svaret enkelt, andra svårt. Jag tror nämligen inte att frågan om avgiftsfri kollektivtrafik kan besvaras förrän den diskuterats igenom och ställts mot andra viktiga reformer. Därför vill jag reda ut några frågor innan jag är redo att svara ens ett nja på frågan.

Fråga 1) Vad pratar vi om? Nolltaxa för vem och var och när?
 Om en pratar om att införa fri kollektivtrafik måste en bestämma vad det innebär.

De som infört nolltaxa har oftast gjort det inom en kommun. Både Kiruna, Alvesta (som gjort en intressant utvärdering som gör en jämförelse med andra kommuner som infört avgiftsfri kollektivtrafik) och Örebro har genomfört eller prövat det för resor inom kommunen. Det håller ner kostnaden för reformen. Västra Götaland är ganska extremt eftersom resor inom och till och från Göteborg står för 80% av resorna inom Västtrafiks regi. Det finns ingen statistik på hur många som sker inom Göteborg men nästan 40% av resorna sker med spårvagn. Här är det ingen enorm skillnad mellan nolltaxa för Göteborg och för regionen som helhet. 

Det intressantaste exemplet på avgiftsfri kollektivtrafik är Tallin med 400 000 invånare. De har infört fri kollektivtrafik för registrerade invånare i kommunen. I Tallin ledde nolltaxan till ett ökat, men inte dramatiskt ökat resande, men det ökade mest från socialt utsatta områden. Biltrafiken påverkades inte så mycket, och den svenska forskare som utvärderat det konstaterade att biltrafiken minskar mer av t.ex. trängselskatt. Jag har ingen kunskap om hur väl utbyggd kollektivtrafiken är i Tallin och vilken nivå satsningen ligger på. Men kostnaden i Tallin (med 400 000 invånare)  110 miljoner kronor per år (mer eftersom de har lägre löner, antar jag) antyder att det inte är samma omfattande resande som i Göteborg. 

Men nolltaxa kan också göras selektivt. På samma sätt som kommuner köper nolltaxa åt pensionärer kan en ha nolltaxa för ungdomar eller avgiftsfrihet vid lågtrafik eller kombination av dessa. Bakom den stora idén om nolltaxa kan det finnas många olika förslag på selektiva nolltaxor.
  
Fråga 2) Vad skulle det kosta?
Det exempel jag räknar på är en total avgiftsfrihet för hela Västra Götalandsregionen. För Västtrafik står resenärerna idag för lite mer än hälften (53%) av kostnaderna för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Den nivån har legat konstant de senaste åren. Det motsvarar ungefär 3,5 miljarder av Västtrafiks totala kostnader på ca 7 miljarder. Med snabb matematik motsvarar det en skattehöjning på lite mer än en krona (alltså %). Men vi kan förvänta oss en ökning av resandet, och måste därför bygga ut trafiken genom att bygga och köpa saker som tar lång tid (spår), halvlång tid (tåg, spårvagnar och perronger) och kortare tid (bussar) att fixa. En tidigare uträkning av mig sammanfaller med Västtrafiks bedömning, att det skulle kosta kanske det dubbla. Det skulle motsvara 7 miljarder och en skattehöjning på en bit över 2 kronor. För en person med 20000 kronor i månadslön skulle det motsvara 400-500 kronor i månaden. Genomförbart, men dyrt. 

Det finns vissa orättvisor i ett sådant system. Dels skulle satsningarna och ökningarna till stor del hamna i Göteborg, medan de som bor på landsbygden skulle få betala för något de har mer begränsad möjlighet att använda. Dessutom skulle skattehöjningen ske med fel skatt, alltså landstingsskatten. Inte minst i ljuset av alla sänkningar av den statliga skatten. Men som sagt, det går. 

Fråga 3) Skulle det vara bra med fri kollektivtrafik?
O ja. Alla utvärderingar visar på ökat resande. Det skulle definitivt öka resandet med kollektivtrafik och göra det mer jämlikt. Men jag svarar med en politikklassiker. Frågan är fel ställd. Frågan är inte om det är bra utan om det är bättre än annat. Jag återkommer till det.

Fråga 4) För motsvarande pengar - vad skulle vi kunna genomföra istället?
Nu återvänder jag till exemplet om fred i Syrien ställt mot fred mellan Israel och Palestina. Politik handlar om att välja och att välja bort. Därför tycker jag det är fel att diskutera om Vänsterpartiet ska driva frågan om avgiftsfri kollektivtrafik utan att ställa det mot andra viktiga reformer. Det är så mycket vi vill. Det handlar ändå om en skattehöjning på mer än 2% och en väldigt stor prioritering av det framför annat. Att välja just denna gör att andra viktiga saker inte kommer att bli av. Jämställda löner och rimlig finansiering av hälso- och sjukvården är några exempel.

Men jag medger att nolltaxa är visionärt, och då vill jag vara visionär med ungefär samma plånbok. Byggt på tidigare beräkningar gissar jag att det skulle kosta ungefär lika mycket att ta in tandvården i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvården. Fri tandvård, för att uttrycka sig enklare. Tänderna är en av de stora klassfrågorna i dagens Sverige, där bra tänder är en omöjlighet för många låginkomsttagare och arbetslösa.

Så frågan ska alltså ställas. Föredrar du att genomföra avgiftsfri kollektivtrafik eller fri tandvård? Hur många har ett enkelt svar på den frågan? Inte jag. 

Men där landar jag i att i nuläget säga nej till avgiftsfri kollektivtrafik. Jag ser större vinster för samhället med fri (som i nästan fri, som i avgift på 100 kronor eller nåt sånt) tandvård. Inte för att nolltaxa är en dålig eller fel idé, utan för att annat också är bra. Och för att om Vänsterpartiet ska prioritera fri kollektivtrafik framför annat, så ska det föregås av en process där vi tillsammans pratar om varför vi satsar på det och inte på annat.

Med det sagt tycker jag att vi måste fortsätta satsa på att bygga ut kollektivtrafiken och sänka taxorna till rimliga nivåer. Det kommer också att kosta. Fråga mig gärna hur jag definierar rimlig. Där har jag nog ett kortare svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar