torsdag 10 november 2016

Kapitel nio. Reflektioner om the land of the free

The land of the free är en motsägelse. För de svarta, unga killar som inte kan gå på gatorna utan att polisen behandlar dem som kriminella är vardagen inte speciellt fri. För låginkomsttagarna som inte har råd med sjukförsäkring finns ingen frihet eller möjlighet att sträva efter lycka, som frihetsförklaringen skalda. Jag läste Göran Rosenbergs Friare kan ingen vara när jag var i USA. Den handlar om frihetens paradoxer och hur friheten och möjligheten rent retoriskt är en bluff, men att de flesta amerikaner ändå tror på den frihetsanknutna amerikanska drömmen.

Men det finns definitivt saker i USA som är fria och andra obehagliga eller förvirrande. Fyra korta nedslag från the land of the free.

1) Hur många val sa du att du skulle göra sa du? 
I Kalifornien hade de totalt femton folkomröstningar på sin valsedel. Det informationsmaterial som skickats ut inför valet var 225 sidor långt. I Boston sade en servitör att de hade totalt nästan femtio val totalt på sin "ballot". Jag tror inte han skulle välja själv på alla, men kollade att det bör gälla totalt fjorton val i Boston och 25-30 i Kalifornien. Det blir såklart tidskrävande för individen att klara av att läsa det långa, utskickade materialet. Och det är också självklart att det bidrar till köerna i vallokalerna.

Men viktigast allt är hur svårt det blir att få till ett fungerande offentligt samtal i valrörelsen. Hur kan man ta in alla lokala debatter för att ge väljarna möjlighet att fatta sina beslut om allt från skolkommissionär till sheriff till statsåklagare till Borgmästare till President?

2) Om det finns köer bör de vara jämlikt fördelade
USA har ett väldigt lågt valdeltagande. Självklart är valdeltagandet skiktat socialt och etniskt. Det är stora problem med köer vid röstningen, och problemen är extra stora i områden med många färgade och latinos. I republikanskt styrda delstater har det stängts många vallokaler i områden där färgade och latinos bor och röstar. Överhuvudtaget kännetecknas de politiska besluten om valsystemet i USA av väldigt låg etisk nivå.

Oavsett om det gäller gerrymandering (att dra valkretsarnas gränser så att det gynnar det egna partiet) hot mot väljare utanför vallokalerna eller lokalisering av vallokaler, så verkar republikanerna vara mer skamlösa. Det finns till och med en dom i USA fram till 2019 eller nåt sånt, som helt förbjuder republikanska partiet att stå utanför vallokaler och "skrämma" väljare som ett slags demokratins repressiva medborgargarde med en rasistisk agenda.

Eftersom representativ demokrati mår bäst när bägge parter är överens om reglerna och därför kan vara "bra förlorare", är detta ännu ett exempel på hur dysfunktionell den amerikanska demokratin är. Krånglig registrering (med rasistiskt kodade hinder för registrering, t.ex. korta öppettider), lågt valdeltagande, tekniskt strul och

3) Weed
Jag hade inte riktigt hängt med i liberaliseringen av marijuana i USA, men det blev väldigt påtagligt när jag promenerade i Seattle och sprang förbi butiken "Herban Legends" där det pågick diverse marijuanarelaterad kommers. Allt från jointpaket till kakor till kläder och mössor såldes. Precis som i de flesta stater hade det börjat med marijuana för medicinskt bruk till att det är tillåtet även för rekreationsbruk. Marijuana har blivit big business i USA. Några intressanta noteringar relaterade till detta:

  • Fem delstater folkomröstade om att legalisera marijuana i valet. Fyra valde att genomföra det, bland annat Kalifornien och Massachusetts. 
  • De stora tobaksföretagen hade köpt jordbruksmark i de delstater som hade folkomröstning, för att vara på banan och kunna odla och sälja marijuana om det blir legaliserat för rekreation. 
  • Det går i princip inte att göra medicinska forskningsstudier av den medicinska effekten eftersom innehav är kriminaliserat för statliga tjänstemän, alltså universitetsanställda. 
  • Delstaterna reglerar det, testar det som ska säljas och tar ut en skatt på det. 
  • Kritikerna säger att kakor och annat kan locka unga att testa marijuana i ung ålder. 
  • I hotellobbyn i Seattle fanns det broschyrer med marijuanaturism som hänvisade till försäljningsställen på en karta. 
Jag får lust att citera Asterix. De är konstiga de där romarna.

4. Oregon har legaliserad dödshjälp, sedan femton år tillbaka
Det innebär att Oregon är en av endast fyra ställen i världen som erbjuder det, förutom Nederländerna, Belgien och Schweiz. Kraven är att patienten ska vara boende i Oregon, ska vara över 18 år, mentalt frisk och lida av en sjukdom som beräknas leda till döden inom sex månader. De ska också själva klara av att injicera medicinen. Det motsvarar ungefär 0,7% av alla avlidna under varje enskilt år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar