lördag 12 november 2016

Kapitel tio. Om när läkemedelsindustrin gick till domstol för att stoppa förebyggande arbete

Medan vi var i USA stötte vi på en artikel i USA Today som fick oss att studsa till. Jag och en av tjänstemännen läste den och försökte förstå vad som hände. Som det såg ut vid en snabb genomläsning hade läkemedelsbolagens lobbyorganisation gått till domstol för att försöka stoppa ett program för att få diabetespatienter att gå ner i vikt.

Vid närmare läsning visade sig detta vara. Sant. YMCA (KFUM) hade på tolv ställen i landet bedrivit projekt för att få diabetespatienter att gå ner i vikt med minst 5%. Under våren 2016 hade federala myndigheter beslutat att föra in detta sjukdomsförebyggande arbete i Medicare (det statliga systemet för 65 år och äldre och funktionsnedsatta). Läkare skulle alltså kunna remittera patienter till viktminskningsprogrammet för att hjälpa dem med att minska problemen med deras diabetes eller att minska risken för att få diabetes.

Då reagerade läkemedelsindustrin med att stämma staten eftersom detta projekt (som hade pågått i tjugo år och följts upp systematiskt av federala myndigheter under två år) inte ansågs evidensbaserat i jämförelse med deras (dyra) mediciner. Deras case känns såklart ganska svagt givet den forskning om livsstilsfaktorer som finns. Men det visar hur styrt mot att göra behandlingar och skriva ut medicin som det amerikanska sjukvårdssystemet är. En sorts insulin har stigit med 700% i pris på bara 20 år. Det finns intäkter och vinster att försvara för läkemedelsbolagen.

Jag vet inte exakt hur det har gått, men det verkar som om förslaget räddas. Tankarna går till tre saker det pratades väldigt mycket om bland dem vi träffade under resan.

  1. Bara 10% av ohälsa påverkas av hälso- och sjukvården. 30% av hälso-/ohälsosamt beteende
    och 40% av sociala/ekonomiska faktorer. 
  2. Moving upstream, ärligt menade men strukturellt missgynnade försök från vissa sjukvårdsorganisationer att flytta resurser till att förebygga sjukdom. Det är inte lätt när förebyggande arbete måste försvaras i domstol mot läkemedelsindustrin. 
  3. "Our pharmaceutical industry is, not as bad as the Mafia, but almost."

 Det här programmet verkar räddas, och Trumps uttalanden verkar antyda att han inte vill röra vare sig Medicare eller Medicaid och att han kanske nöjer sig med att nagga Obamacare i kanten. Men eftersom Ben Carson nämns som tänkbar sjukvårdsminister och att han har jämfört USA med nazi-Tyskland och Obamacare som det värsta i USA sedan slaveriet, så tror jag inte på någonting. Retoriken från republikanska politiker mot ett system som gett över 20 miljoner amerikaner sjukförsäkring har varit hård och brutal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar